Forum Speakers

Violeta MOSKALU
Founder of Global Ukraine Foundation

Микола БІЛОГОРСЬКИЙ Співзасновник Форуму Global Ukrainians, підприємець, бізнес-янгол, громадський діяч із Кремнієвої долини
Nick BILOGORSKY
Co-founder of the Forum Global Ukrainians, Palo Alto, USA, entrepreneurs, business angels and public figure of Silicon Valley

Надія КРАВЕЦЬ Політичний науковець, редактор наукового часопису Українська Політика і Суспільство
Nadiya KRAVETS
Political scientist, chief editor of the scientific journal ‘Ukrainian Politics and Society’

Святослав СВЯТНЕНКО Директор з розвитку бізнесу у Borsch Ventures, головний редактор Beyondthe.eu
Sviatoslav SVIATNENKO
Director of Business Development, Borsch Ventures; Editor-in-Chief, Beyondthe.eu

Катерина СМАГЛІЙ Консультант Європейського фонду за демократію
Kateryna SMAGLIY
Consultant of the European Foundation for Democracy

Анна ЯВОРСЬКА Двічі стажер Європейського парламенту, громадський активіст
Anna JAWORSKA
Double intern at European Parliament, social activist

Дмитро КУЛЕБА Посол з надзвичайних доручень МЗС України
Dmitry KULEBA
Ambassador Extraordinary of MFA of Ukraine

Віктор ГАЛАСЮК Український економіст і політик. Почесний президент Асоціації “Інноваційний розвиток України” (UAID)
Victor GALASYK
Ukrainian economist and politician. Honorary President of the Association “Innovative development of Ukraine” (UAID)

Олександр МЕЛЬНИК Професор ICN Business School Ненсі-Мец (Франція)
Alexander MELNIK
ICN Business School professor at Nancy-Metz (France)

Катерина КРУК Громадська активістка і політолог. Social Media Journalist
Kateryna KRUK
Social activist and political scientist. Social Media Journalist

Павло КОТЕНКО Активіст громади українців в Японії “Краяни”
Paul KOTENKO An activist of “Krayany”, Ukrainian community in Japan

Олександра БІНЕРТ Історик в одній з фундацій Німеччини. Одна із засновників Варти Євромайдану Берліну
Oleksandra BIENERT
Historian at one of the foundations in Germany. One of the founders of Euromaidan Guards (Varta of Euromaidan), Berlin

Коді КОЕБНІК Учасник проектів з викладання англійської мови, навчання щодо ВІЛ / СНІДу, за сприяння Моделі ООН
Cody KOEBNIK
Participant in projects on teaching English, learning about HIV / AIDS, supporter of UN Model

Олена МІНІЧ Директор Департаменту Цифрової Економіки. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Olena MINICH
Director of the Digital Economy. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Анастасія КЛЬОНОВА Координатор міжнародних проектів в Організації “Об’єднання північних країн в Швеції”. Віце-директор українського інституту в Швеції
Anastasia KLONOVA
Coordinator of international projects of the ‘Nordic Association in Sweden’. Deputy director of the Ukrainian Institute in Sweden

Микола КАПІТОНЕНКО Директор Центру дослідження міжнародних відносин, неурядової організації
Mykola KAPITONENKO
Director of the Center for the Study of International Relations, NGO

Олександр РОМАНКО Професор в університеті Торонто. Старший науковий співробітник компанії IBM Canada
Alexander ROMANKO
Professor at the University of Toronto. Senior researcher of IBM Canada

Евелін БУЧАЦЬКІ Директор TechStars в Бостоні. Співзасновник Української UA50, Ukrainian Technology Entrepreuneurship Network
Evelyn BUCHAYSKIY
Director TechStars in Boston. Co-founder of Ukrainian UA50, Ukrainian Technology Entrepreuneurship Network

Анді ГУНДЕР Президент Американської торговельної палати
Andy HUNDER
President of the American Chamber of Commerce

Жиль МАМЕЦ Аташе з питань університетського і наукового співробітництва
Gilles MAMETS
Attaché for University and Scientific Cooperation

Юлія МАРУШЕВСЬКА Член перехідної команди голови Одеської області М. Саакашвілі. Голова Інвестиційного агентства Одещини
Julia MARUSHEVSKA
A member of the Odesa region chairman Mikhail Saakashvili transition team. Head of Investment Agency of Odesa

Юрій ЛОГУШ Президент Київської Школи Економіки. Віце-президент у Kraft Foods International
George LOGUSH
The President of Kyiv School of Economics (KSE)

Сергій ОПРЯ Член Наглядової Ради ГП “Нова Країна”. Координатор стратегічної групи “Соціо-гуманітарний прорив”
Sergiy OPRYA
Member of the Board GP ‘New Country’. Strategic coordinator of the ‘Socio-Humanitarian Breakthrough’

Анастасія ГАЙДУКЕВИЧ Історик. Голова ГО “Слава князів Острозьких
Anastasia HAIDUKEVYCH
Historian, Chairman of the NGO “Thank Ostrog princes,”

Василіса ГАНДЖА (Наталія ЛИСЯНЧЕНКО) Адміністратор та організатор української діапори в ОАЕ
Vasilisa GANJA (Natalia LYSYANCHENKO)
Administrator and organizer of Ukrainian diaspora in UAE

Олександра САЄНКО Громадська організація “Центр українських ініціатив”
Oleksandr SAENKO
NGO “Center for Ukrainian initiatives”

Наталя ПОПОВИЧ Президент компанії PRP Group у країнах СНД, фундатор громадської ініціативи “DiscoverUkraine.ua”
Natalia POPOVYCH
President of PRP Group CIS, founder of the civic initiative “DiscoverUkraine.ua”

Олексій ГОНЧАРУК Керуючий партнер Юридичної фірми “Constructive Lawyers”
Alex HONCHARUK
Managing partner of law firm ‘Constructive Lawyers’

Ольга КОЗИРЕНКО Співзасновниця ГО “EuromaidanPR”. Керівник проектів “Агенції іміджу України”
Olga KOZYRENKO Co-founder of the NGO “EuromaidanPR”. Project Manager “Agency image of Ukraine”

Микола ВОРОБЙОВ Директор Центру перспективи Східної Європи (Вашингтон). Політичний і військовий журналіст
Mykola VOROBYOV
Director of the Center for East European Perspectives (Washington). Political and military journalist

Світлана ХУТКА Дослідниця у Стенфордському університеті. Член Соціологічної асоціації України та Американської соціологічної асоціації
Svitlana HUTKA
A researcher at Stanford University. A member of the Sociological Association of Ukraine and the American Sociological Association

Євген БИСТРИЦЬКИЙ Український вчений-філософ. Виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”
Eugene BYSTRYTSKY
Ukrainian scientist-philosopher. Executive Director of the International Fund “Vidrodjennya”

Олена БЕКРЕНЬОВА Громадський діяч. Директор Фонду Богдана Гаврилишина
Elena BEKRENOVA
Public figure. Director of Bohdan Hawrylyshyn Foundation

Олександр ХАРА Директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду Майдан закордонних справ
Alexander HARA
Director of International multilaterally relations of Maidan of Foreign Affairs Fund

Владислав ТРОЇЦЬКИЙ Український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий
Vladislav TROITSKI
Ukrainian theater actor, director, playwright and broadcaster

Геннадій ДРУЗЕНКО Правник, фахівець з європейського та конституційного права. Перекладач, публіцист. Фулбратівський науковець (Вашингтон)
Gennady DRUZENKO Bar, a specialist in European and constitutional law. Translator, publicist. Fulbrativskyy scientist (Washington)

Євген НИЩУК Український актор театру та кіно. Народний артист України
Eugene NYSCHUK
Ukrainian theater and cinema actor. Honored Artist of Ukraine

Лада РОСЛІНСЬКИ Директор із стратегічних комунікацій
Lada ROSLINSKY
Director of Strategic Communications

Тарас СЕМЕНЮК Співзасновник Форуму Global Ukrainians. Телевізійний журналіст
Taras SEMENYUK
Co-founder of the Forum Global Ukrainians. Television journalist

Тимофій МИЛОВАНОВ Співзасновник VoxUkraine.org
Timofiy MILOVANOV
Co-founder of VoxUkraine.org